Нүүр хуудас / Ил тод байдал / Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

Огноо Гарчиг Харах
2019 он УХТЭ-ийн 1-5 дугаар сарын худалдан авалт /эдийн засгийн ангилал, төрлөөр/
2019 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн Тендерийн урилгууд /эм/
2019 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн Тендерийн урилгууд /хог хаягдал/
2019 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн Тендерийн урилгууд /хүнс/
2019 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн Тендерийн урилгууд /хувцас, цагаан хэрэглэл/
2019 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн Тендерийн урилгууд /шатахуун/
2018 он УХТЭ-ийн 2018 оны худалдан авалтын тайлан
2018 он УХТЭ-ийн эхний хагас жилийн худалдан авалт /эдийн засгийн ангилал, төрлөөр/
2018 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн Тендерийн урилгууд /урсгал засвар/
2018 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн Тендерийн урилгууд /хүнс/
2018 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн Тендерийн урилгууд /хог хаягдал/
2018 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн Тендерийн урилгууд /эм/
2018 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн Тендерийн урилгууд /хувцас, цагаан хэрэглэл/
2017 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн Тендерийн урилгууд
2016 он УХТЭ-ийн Тендерийн тайлан
2016 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн Тендерийн урилгууд
2015 он УХТЭ-ийн нормийн хувцас, цагаан хэрэглэл нийлүүлэх нээлттэй тендрийн тайлан
2015 он Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуурын тендерийн тайлан
2015 он УХТЭ-ийн Тендерийн тайлан
2014 он Эмнэлгийн болон ахуйн хог хаягдал тээвэрлэх, устгах, цэвэрлэгээний материал нийлүүлэх хязгаарлагдмал тендрийн тайлан
2014 он УХТЭ-ийн Хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авах тендерийн тайлан
2014 он УХТЭ-ийн Нормийн хувцас нийлүүлэх нээлттэй тендрийн тайлан