Нүүр хуудас / Мэдээ мэдээлэл / "ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ, ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИУДЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГУУЛАХ НЬ" сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

"ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ, ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИУДЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГУУЛАХ НЬ" сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн огноо: 2018-05-14

2018 оны 05 сарын 11-ний өдөр УХТЭ, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран  эмнэлгийн нийт эмч нарт "ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ, ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИУДЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГУУЛАХ НЬ" сэдэвт сургалт зохион байгуулж, 70 гаруй эмч мэргэжилтэн хамрагдлаа. Зөрчлийн тухай хуулийг Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар Хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга, хууль зүйн ухааны доктор Б.Оюунсүрэн, Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Байгальмаа нар ирж танилцууллаа.