Teamwork & Teamplay

Нийтэлсэн огноо: 2018-04-05

Дэлхийн эмч нарын өдрийг тохиолдуулан УХТЭ-ийн эмч нарын дунд хамт олны багийн ажиллагааг сайжруулж, эерэг хандлага, оролцоог бий болгож, уур амьсгалыг нэгтгэн багаа идэвхижүүлэх олон улсын Teamwork & Teamplay сургалтыг зохион явууллаа.